Núi Tạ Sông Người

Tác giả: Trần Yên Hòa

Đê đầu lạy tạ cố hương
Ta quay lại những đêm trường quê xưa
Chập chờn trong giấc ngủ trưa
Quán Rường ơi! Ta cùng mưa ướt nhèm
Đây gò ông Đốc cùng em
Cưỡi trâu tắm suối – suối Sầu Đế ơi!
Sao ta gan ruột bời bời
Nhìn mây tám hướng lòng phơi ráng chiều
Nhớ xưa chân bước liêu xiêu
Nghe câu hát mẹ trong chiều ca dao
Rước em về tắm sông đào
Lòng neo cố xứ lòng chao chát buồn
Đê đầu lạy tạ cố hương
Cho ta ngắm lại áo hường em qua!

Trần Yên Hòa

Núi Tạ Sông Người
Thơ Trần Yên Hòa
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Violin: Nguyễn Tạ Thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published.