Category Archives: Tác phẩm mới

Tác Phẩm Mới

Hương Xưa hân hạnh giới thiệu :

Tạp Chí Đọc Và Viết Số 05. Bất Định Kỳ Tháng 10, 2001

Số 05 Tháng 10, 2021

Mục Lục:

1- Thử Thách Với Great American Songbook.

James Marcus. Nguyễn Thảo dịch.

2- Tại Sao Chúng Ta Hát?  Mario Benedetti. Thơ dịch

3- Bob Dylan. Nhạc Sĩ Nobel Văn Chương 2016 ?

4- Từ Hay Hát Đến Hát Hay. Phiếm Luận Phần I.

Nghe Và Đánh Giá Tiếng Hát. Phiếm Luận Phần II.

5- Leng Lui Tên Gọi Người Đẹp. Elaine Chiew.

Truyện Mã Lai, Dịch Continue reading