Vô Dung

Tác giả: Lê Trọng Minh Kha

Nửa chừng bỏ dở cuộc chơi
Thời gian vô trạo chở đời tôi qua
Hỏi rằng giác ngạn gần xa
Ta mê dấu đá lần qua vô thường

Chút tình trên lá còn vương
Mấy thuyền bát nhã qua đường bến mê
Nghe lời vô ngại giữa khuya
Nghe chuông gõ nhịp nẻo về u minh

Nghe lời vô tự tiền thân
Nghe nghìn sau gọi căn phần vô dung

Lê Trọng Minh Kha
Vô Dung
Thơ Lê Trọng Minh Kha
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Violin: Nguyễn Tạ Thiện

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.