Category Archives: Tâm thơ, nhạc

Horoscopes for character traits. Discover about your true self or others

Buổi Chiều Mưa Đụng Vào Tim

Tác giả: Phạm Công Thiện

 

Buổi chiều mưa đụng vào tim

Buổi chiều mưa đụng vào máu

Đèn đường đổ xuống nước xanh

Tím đen vàng trắng

Xin hét lên rừng u minh đầu đông

Tử hình trong ngục

Nhốt vào trong ngục

Suốt đời trong ngục

Khói nước lửa núi

Nhóm lửa đầu thu

Xin đừng nói nữa.đọc thêm…