Category Archives: Tâm thơ, nhạc

Horoscopes for character traits. Discover about your true self or others

Ôi Quê Nhà

Tác giả: Phan Ni Tấn

Cứ ngỡ rằng tuổi trẻ đã quên
Bỗng chợt nhói trước cơn mưa ngày bão
Có giọt mưa không thấm qua lần áo
Mà ướt tim mình giữa lúc xa quê
Tôi nhớ từng gợn nước liếm chân đê
Viên ngói vỡ phía tây hiên ngôi chùa cổ Continue reading