Category Archives: Tâm thơ, nhạc

Horoscopes for character traits. Discover about your true self or others

Hãy Thương Nhau Hơn Thương Mình Đôi Chút

Tác giả: HaHuyenChi

Hãy ThươngNhau Hơn ThươngMình Đôi Chút

Hãy yêu như non cao biển dài
Hãy yêu như mây trôi miệt mài
Hãy yêu như mưa tuôn và gió cuốn
Như đất trời phôi thai
Hãy yêu như uyên ương nồng nàn
Hãy trao nhau con tim nạm vàng
Hãy thương nhau hơn thương mình đôi chút
Đừng ta ơi, đừng nhắc tới ly tan Continue reading

Biển Đau

Tác giả: Hạ Quốc Huy – Vĩnh Điện – Bảo Yến – Dr. KimKim Dinh

Thơ Hạ Quốc Huy
Nhạc Vĩnh Điện
Ca sĩ: Bảo Yến

1*
Trăm năm tới. Ngàn năm sau
Nhìn về thiên cổ còn đau biển nầy

Cá ơi đừng có bơi đây
Bỏ cha
lìa mẹ
phơi thây trên bờ

Cá đừng có giạt vào thơ
Vì thơ uất nghẹn từng giờ cá ơi

Continue reading