Category Archives: Tâm thơ, nhạc

Horoscopes for character traits. Discover about your true self or others

Khúc Ca Phạm Thái

Tác giả: Nguyễn Đình Tòan

*  Cô Nguyễn Đình Phượng Uyển( ái nữ của nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn) cho biết bài thơ nầy tác giả viết vào năm 20 tuổi. Thật ngưỡng mộ, admin HX.

Ta tráng sĩ hề, lòng không mềm bằng kiếm,
Ta anh hùng hề, sự nghiệp có đầy đôi mắt Trương Quỳnh Như.
Chí nhỏ lòng kiêu, đổ thừa vận rủi,
Tài sơ sức mỏi, trách với thời cơ.
Lòng chua cay uống mãi rượu giang hồ,
Nâng chén lửa đốt tàn dần năm tháng. Continue reading