Cho Ta Chép Nốt Bài Thơ Ấy

Tác giả: Thầy Tuệ Sỹ

Ôi nhớ làm sao, em nhỏ ơi!
Từng đêm ngục tối mộng em cười
Ta hôn tay áo thay làn tóc
Nghe đắng môi hồng lạnh tím người

Đừng ghét mùa mưa, em nhỏ ơi!
Nằm ru vách đá chuyện lưu đày
Cho ta chút nắng bên song cửa
Để vẽ hình em theo bóng mây

Cho đến bao giờ, em nhỏ ơi!
Tường rêu chi chít đọng phương trời
Là ta chép nốt bài thơ ấy
Để giết tình yêu cả mộng đời

Thầy Tuệ Sỹ

Cho Ta Chép Nốt Bài Thơ Ấy
Thơ Thầy Tuệ Sỹ
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Violin: Nguyễn Tạ Thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published.