Chiếc Lá Rơi

Tác giả: Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Tháng Tư xanh tựa lá…
Nỗi buồn chao khắp trời…Gởi tâm tình chiếc lá
Bao mùa qua lao xao
Gió ru cành chao đảo
Hơi sương mờ cành cao

Kiếp người xanh tựa lá
Thanh Xuân đà qua mau
Lá xanh sang tháng hạ
Thu sang vàng lá chaoHoàng hôn về chao đảo
Lá úa vàng cõi nao
Thế gian thật gian lao
Tìm quên bên bản thảo…

Riêng tư chuyện ngày nào…
Đêm trường luôn phiền não
Soi tường bóng buồn nao
Chiếu chăn còn hư ảo

Bên biển đời lao xao
Nhốt canh sầu hư ảo
Lá kia rời cành cao
Lửng lơ về cõi mộng

Khoảng lặng…hồn lá về..
Ồ thì là … lá rơi…

Atlanta Tháng tư ngày 12 năm 2022
Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.