Lời Nguyện Cầu

Sharing is caring!

Tác giả: Ngô Tín

A Prayer .
Music and lyrics by Tin Ngo
Translation to English by Luu Nguyen Dat
In the silent night listening to the cry of suffering
I tender a Prayer, for the world without mỉseries
Where humans are desperate at bay
How much misfortune humanity is under oppression
The whole world in obscurity, life is similar to fragile clouds
Day by day I do submit a prayer
begging peace and happiness for the world
Hoping that Viet Nam will alter disasters and the Globe be luminous

Lời nguyện cầu
Nhạc và lời Ngô Tín
[G]Đêm im trôi lắng [Bm]nghe không gian rêm niềm [C]đau kêu than ngút [G]trời
[Am]Con xin dâng bao lời [Em]kinh nguyện cầu cho Thế [C] giới qua cơn khổ [Bm]nạn
[G]Người lìa người trong im [Bm]vắng bơ vơ bến [Em]bờ
[Am]Bảo tang thương chất [Em]chồng loài [C]người nơi chốn [D7]Trần oằn mình trong khổ [G] đau
[G]Thế giới sống trong màn [Bm]đêm âm u , đời như bóng [C]mây qua mau mỏng manh kiếp [G]người
[B7 Ngày từng ngày con nguyện [Em chắp câu kinh khấn Bm]xin
[G]Lời nguyện cầu cho Thế [Bm]giới an vui thái [Em]hoà
[Am] Mong sao cho nước[Em] Việt đời đời [C] qua hết [D7] nạn , địa cầu ngày mai sáng [G]tươi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *