Thu…

Sharing is caring!

Tác giả: Anh Phương

Thôi anh đừng đếm lá
Dẫu gì đã sang thu
Đã úa vàng như thế
Và ngày ấy xa mù…

Mùa như mùa rơi lá
Thu như thu để vàng
Tình như tình đã úa
Em trong mùa thu sang

Anh Phương – 20/8/2020

Thu…
Thơ: Anh Phương
Serenade
Nhạc:Franz Schubert
Violin Nguyễn Tạ Thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *