Bước Thu

Sharing is caring!

Tác giả: Lâm Cẩm Ái

Ngày cứ hững hờ trôi
Ta vớt chiều trong nắng
Nghe mùa thu tắm gội
Trở về thật tinh khôi

Ve từ ngàn năm trước
Đã lặng tiếng mùa sang
Đón nàng thu nhẹ bước
Giữa đất trời mênh mang

Thả hồn theo mây trắng
Ta vớt cánh phù du
Từ trong cõi xa mù
Sắc không chừng phai nhạt

Này là nắng vườn Chùa
Là mây qua tượng Phật
Là ta tâm an trụ
Trong cõi lành bao quanh.

LÂM CẨM ÁI

Bước Thu
Thơ: Lâm Cẩm Ái
Nocturrne No.20
Nhạc Chopin
Trình Tấu SarahChang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *