Tâm Xuân

Sharing is caring!

Tác giả: Bạch Xuân Lộc

* Bên Úc bây giờ là mùa xuân.BXL

Đông thoát qua-Xuân thắm về,
Sân trước -vườn sau đầy hoa,
Sao người lòng vẫn tái tê,
Lang thang giữa đời u mê.

Tìm nơi đâu ? nẻo bình yên,
Đây chốn vô minh não phiền-
Đó kiếp lầm than ô trọc,
Đời vùi vào trong biển mê.

Một sớm lời kinh nhất hạnh,
Dậy tâm thanh tịnh bồ đề,
Như hoa giữa mùa lại nở,
Tâm xuân phước hạnh tràn trề.

Mỗi lúc qui tâm chánh niệm,
Biết hơi thở còn trong ta,
Mỗi lúc qui tâm chánh niệm,
Nỗi ưu sầu khoảnh khắc qua.

Mỗi bình an-một mùa xuân,
Mối bất yên như trùng trùng,
Giữ sao tâm đừng giao động,
Điều thấy đó có như không.

Thơ Bạch Xuân Lộc,
Nhạc Kiều Tấn Minh
Ca sĩ Tố Ny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *