Khởi Niệm

Sharing is caring!

Tác giả: Hải Tâm

Một giây thường định cũng Như Lai
Một phút chênh chao dễ trượt dài
Phúc họa bắt đầu bằng khởi niệm
Nghiệp duyên từ lúc động bàn tay
Xưa nay họa ấy vô đơn chí
Thực hư phúc nọ bất trùng lai
Bồ Tát sợ nhân, người sợ quả
Không niệm chẳng cầu, khỏi trả vay

Khởi Niệm
Thơ: Hải Tâm
Nhạc Thiền Phật Giáo
Hòa Tấu

2 thoughts on “Khởi Niệm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *