Không Đề .

Sharing is caring!

Tác giả: Vũ Đình Huy

Tàn canh chưa
cuộc bể dâu
Bàng hoàng
con Tốt ngoái đầu
qua
sông

Giang sơn
một mảnh quần hồng
Oan khiên Nguyễn khóc
bế bồng
lên
ngôi

Mẹ già
tóc trắng
da mồi
Em gương
tô lại vành môi
hao gầy

Còn ta
cạn bóng trăng
say…

Không Đề .
Thơ: Vũ Đình Huy
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Trình Tấu Violin

One thought on “Không Đề .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *