Không Đề .

Sharing is caring!

Tác giả: Vũ Đình Huy

Tàn canh chưa
cuộc bể dâu
Bàng hoàng
con Tốt ngoái đầu
qua
sông

Giang sơn
một mảnh quần hồng
Oan khiên Nguyễn khóc
bế bồng
lên
ngôi

Mẹ già
tóc trắng
da mồi
Em gương
tô lại vành môi
hao gầy

Còn ta
cạn bóng trăng
say…

Không Đề .
Thơ: Vũ Đình Huy
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Trình Tấu Violin

2 thoughts on “Không Đề .

 1. Thu Thủy

  Tàn canh chưa
  cuộc bể dâu
  Bàng hoàng
  con Tốt ngoái đầu
  qua
  sông

  Giang sơn
  một mảnh quần hồng
  Oan khiên Nguyễn khóc
  bế bồng
  lên
  ngôi

  Những nổi niềm trăn trở không thể nói nên câu anh Huy ơi!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *