Thu Tới

Tác giả: Lê Ái Niệm

Tôi dấu hơi thu vào áo cũ
Ra sông ngồi đếm những tàn phai
Nắng rơi từng giọt vương theo lá
Không biết trong lòng đang nhớ ai…

Thu tới rồi đây ngai ngái say
Lòng như vừa uống chén rượu đầy
Tương tri khuất bóng ngoài vạn dặm
Nước vẫn trôi và mây vẫn bay

Xào xạc làm chi lá rụng ơi!
Nhớ nhau mưa trắng đọng bên trời
Tôi về hong lại bài thơ cũ
Nhớ một hôm nào tôi tiễn tôi…

Lê Ái Niệm

Leave a Reply

Your email address will not be published.