Khúc Tự Tình

Tác giả: Nguyễn Đoan Tuyết

Chiều buông
về cuối chân trời
Hoàng hôn
về cuối cuộc đời lênh đênh
Ước gì
gom hết nỗi buồn
Gởi theo gió cuốn
dặm nghìn mây trôi
Ước gì
cấy được mùa vui
Nở hoa hạnh phúc
cho đời bớt đau !
Tình người qua cuộc bể dâu
Rụng rơi như lá biết đâu mà tìm ?!

Nguyễn Đoan Tuyết

1 thought on “Khúc Tự Tình

Leave a Reply

Your email address will not be published.