Tình Cờ

Tác giả: khôi hạo nguyễn

Anh vẫn đợi em mái hiên nhà

Duyên tình chấp chới tháng năm bay?

Như con sẻ nhỏ chiều mưa vội

Khẽ gọi lạc bầy chim chíp kêu!

 

Ngày nhỏ ra đi, anh cúi mặt

Nghe hồn chát chát mắt cay cay?

Mười năm tình cờ, nay gặp lại

Tình cũ người xưa luống nhạt nhòa

khôi hạo nguyễn.

Tình Cờ
Thơ: khôi hạo nguyễn.
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Violin: Nguyễn Tạ Thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published.