Mưa Miền Tôi

Tác giả: Lâm Chương

Trời hay mưa miền tôi ướt sủng
Lá đầm đìa rơi rụng giọt châu
Em qua tôi để dấu son đầu
Môi trái đỏ, tuổi em vừa chín.

Nước châu thổ mang lòng dâu biển
Về bình nguyên cô giáo sang sông
Bỏ tình tôi chết đuối giữa dòng
Nên mưa đổ làm tôi ướt mặt.

Từ em xa
mưa
trời sướt mướt
Miền tôi nhòa theo nước mưa tuôn
Ủ ê cây lá ngậm buồn
Tình đi. Đời lẻ. Mưa luôn nhớ tình.

Lâm Chương

Mưa Miền Tôi
Thơ Lâm Chương
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Violin: Nguyễn Tạ Thiện

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.