Nguyên Tiêu…

Sharing is caring!

Tác giả: Ha Ty

Nhất nguyệt Nguyên tiêu Tân Sửu niên
Hào quang tỏa sáng khắp mọi miền
Muôn nơi đây đó thanh bình hưởng
Người người khắp chốn được an yên
Vũ trụ vần xoay luống tự trường
Nhật lai dạ đáo hiện hữu thiên
Khuyết tròn mờ tỏ nhả hơi sương
Soi bóng nhân gian mạn cửa thiền…


HT – đêm Nguyên tiêu- Tân Sửu niên- 26022021

Nguyên Tiêu…
Thơ: Ha Ty
Nhạc Buồn ( Chopin)
Khúc Luyện Tập Số 3
Trình tấu Violin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *