Một Ngày Mùa Đông

Sharing is caring!

Tác giả: Duy Phạm

mùa đông
sớm
muộn
cũng về
trả
cơn tâm chấn chiều tê tái lòng
sáo bay
lần nữa qua sông
ta
cơn thắt ngực
buốt
thầm lặng… đau
khăn sô
chợt
trắng lại màu
buồng cau tím
rụng
nát câu vẹn thề
mùa đông
sớm
muộn
cũng về
sơn khê
giăng
nỗi buồn thê thiết… buồn
đêm qua
vọng tiếng trầm chuông
tiễn
người bỏ mặc đi luôn… không về

d u y p h ạ m

Một Ngày Mùa Đông
Thơ: Duy Phạm
Salut d’Amour
Nhạc: Edward Elgar
Trình tấu: V.A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *