Nếu Mai Tôi Chết

Sharing is caring!

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Nếu mai tôi chết xin đưa tôi về nơi đó.
Dù bên người… tôi chẳng nói năng chi
Lời tình yêu chắc gởi vào sông núi
Non sông ơi có nghĩa là gì?

***

Nếu mai tôi chết đưa tôi về nơi ấy
Lời dặn dò sâu nặng một trái tim
Ngắm vì sao để tự hỏi giấc của đêm
Để ôm chặt những linh hồn tượng đá…

***

Hoặc trên rừng sim hoặc nơi tha ma rất lạ…
Mà thương dùm “dạ thảo” một loài hoa…
Sống rất mạnh, nhưng đời là cuộc lỡ?
Áo mới đan nhưng chưa chắc chọn ngày?

***

Nếu tôi chết đưa tôi về nơi ấy
Bình minh buồn hay tới một hoàng hôn…
Tôi giục tái sinh hồn được nhập hồn
Trên quê hương để tôi nhận việc…
Một tình yêu như là bức thiết…
Lòng tôi đi trăng gió có ngậm buồn…

TTHT

Nếu Mai Tôi Chết
Thơ: Trần Thị Hiếu Thảo
Träumerei
Nhạc: Robert Schumann
Trình tấu: Joshua Bell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *