Bận Lòng

Sharing is caring!

Tác giả: Lan Anh

Thăng trầm mấy cuộc nắng mưa
Em về xanh tóc mai thưa má mềm

Người đâu cần mỏi bước tìm
Bận lòng chi hỡi …
mùa giờ đã thay

Dường trong thăm thẳm phôi phai
Ưỡn mầm xanh biếc hình hài yêu thương

Một hai trăm cái vô thường
Vô lượng kiếp đã tỏ tường thịnh suy

Bận lòng chi
Bận lòng chi
Trăm nghìn dưng dửng
một tri âm còn

Lan Anh

Bận Lòng
Thơ: Lan Anh
Träumerei
Nhạc: Robert Schumann
Trình tấu: Joshua Bell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *