Thêm Một Nỗi Niềm

Sharing is caring!

Tác giả: Thiên Di Phạm Văn Tòng

Có màu hoa trắng ấy
Đã trở vàng cuối thu
Em ngồi im giận lẫy
Không thèm ngắm trăng thu

Có một thoáng sương bay
Trên cội gốc thông già
Em xõa tóc bay bay
Giả vờ làm kẻ lạ

Có thêm một nỗi niềm
Khi tình đi qua khuất
Chắc là đau nhói tim
Tuổi hai mươi rất thực

Đời còn dài em ơi…
Rồi tinh yêu sẽ đến
Như áng mây cuối trời
Ru mộng mị lênh đênh

Pleiku 10-2019- Thiên Di Phạm Văn Tòng

THÊM MỘT NỖI NIỀM
Thơ Thiên Di Phạm Văn Tòng
Serenade
Nhạc Franz Schubert
Violin Nguyễn Tạ Thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *