Khúc Hát Thanh Xuân

Sharing is caring!

Tiếng hát Đoàn Kim Thanh

*Nhạc: Khúc Hát Thanh Xuân( When We Were Young)

Tác giả: Tobias Jesso Jr.

Lời Việt: Phạm Duy

Ca sĩ: Đoàn Kim Thanh

Đệm đàn: Đàm Hà

Thu âm : Cà phê Du Mục Quy Nhơn

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *