Đất Khách

Sharing is caring!

Tác giả: Hải Tâm

Mây ngàn gió núi đậm hương hoa
thấp thoáng rừng lau một nếp nhà
mái tranh cuộn khói lam chiều ấm
Uốn mềm như lụa khúc sông qua

Chốn cũ lưu tình khách phương xa
bóng thời gian rợp giữa chiều tà
một cảnh nhân gian màu cổ tích
Đào nguyên réo rắt yến oanh ca.

Đất Khách
Thơ Hải Tâm
Hoa Xuân Ca
Nhạc Trịnh Công Sơn
Hòa tấu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *