Không Gian – Bên Ngoài

Sharing is caring!

Tác giả: Đỗ Quý Toàn

*Không Gian

Biển dang xa đón sông dồn
Núi nương tay lựa chiều sương xuống rừng
Mắt cao bỗng dịu vô cùng
Chân run níu lại – hãi hùng chờ nghe.

Đỗ Quý Toàn

*Bên Ngoài

Không gian đang đóng cửa ngoài
Nắng sa xuống núi mưa ngoài bến sông

Lòng sầu dớm chút sương trong
Trời yên lặng thế – gì mong giãi bày

Này thôi, đừng nhớ hôm nay
Ngồi, nghe bụi nhỏ rơi đầy ước mơ

Đỗ Quý Toàn

Không Gian – Bên Ngoài
Thơ Đỗ Quý Toàn
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Trình Tấu Violin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *