Xốn Xang

Sharing is caring!

Tác giả: Phạm Trường Lưu

Biển chiều nay có gió hông ta? Mùa này Qui Nhơn nóng thật.
Cái nóng như đốt cháy gần hết cảm xúc trong tâm hồn.
Qui Nhơn mùa nầy khô quá.
Khô đến nổi hạ trắng đã không còn làm” xao xuyến lòng ai.”
Hôm qua có hỏi bạn, nhà thơ XT thích gì để Luu mang về.
XT bảo, làm ơn mang về dùm một khoănh kẹo kéo thật
nhiều đậu phụng … như ngày xưa…
thời còn bắn bi với lũ bạn trong xóm

Không biết đến bao giờ…. người Qui Nhơn, thôi nhớ Qui Nhơn vậy ta ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *