Đôi Chân Thần Kỳ

Sharing is caring!

Tác giả: Lam Hồng

Ta bay, bay lên ý chí tự hào
Đôi chân Việt Nam, ảo diệu làm sao
Vươn lên tiến lên bước chân huyền ảo
Quyết bay, bay lên tít tận trời cao
****
Bay lên, bay lên..hãy bay lên nào
Đôi chân thần kỳ, biết mấy tự hào
Chí quyết tâm hùng chất chứa từ lâu
Hùng khí Việt Nam vượt tiến lên đầu
*******
Ta mang trong lòng hào khí Việt Nam
Chất chứa lưu truyền đã mấy ngàn năm
Bay cao, bay xa… trời cao biển rộng
Bước chân diệu kỳ… con người Việt Nam
*****
Bay lên, bay lên.. nào bay lên nào
Đôi chân Việt Nam biết mấy tự hào
Chí lớn tâm hùng chất chứa từ lâu
Hùng khí Việt Nam vượt tiến lên đầu
****
Trong trái tim ta dòng máu Lạc Hồng
Hào khí Việt Nam hơn bốn ngàn năm
Bao nhiêu tinh hoa ươm mầm tụ hội
Hào khí muôn đời bùng lên sáng chói

ĐÔI CHÂN THẦN KỲ
Thơ : Lam hồng
Phổ nhạc và Biễu diễn : Ngô Huy Trung
Design : Lam Hồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *