Giọt Thánh Thót Mừng

Sharing is caring!

Tác giả: Phan Ni Tấn

Em như một đóa vô thường trôi
trong tiếng (í) vĩ cầm
rung trong nắng ươm tơ trời
Giọt cuống quít rụng vàng trên tay thuôn
em hái trái lót gấm vàng
đưa thu về trong mùa vui

Đôi khi tơ giống như người yêu
khi gió (ó) lướt nhẹ
reo vi vu trên tóc mềm
Giọt nắng ấm rụng vàng trên đôi mi
trên áo gấm vương cung đàn
lưu luyến thương về người em

La la la la la la la la la la la la la la la la
Bước nhẹ của em làm tơ rung động (…) cánh vàng (.) rơi
vào lòng ta gieo mộng đào nguyên vừa chắp cánh (…) thiên thần
A a a a a a a Người ơi (.) hãy tới. Đưa nhau vào (.) long nhau. Dìu nhau (…) đi đến cuối đường tình chung. Vươn tay ta níu (…) thiên đường.
A a a a a a a Người lên non hái trái. Cho ta ngậm tình trong nắng vừa rơi (…) giọt thánh thót mừng tràn ly. Cho em hớp gió (…) xuân nồng.

Giọt Thánh Thót Mừng
Nhạc Phan Ni Tấn
Trình bày Bông Mai

Giọt Thánh Thót Mừng
Nhạc Phan Ni Tấn
Ca sĩ Ty Ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *