Bụi Tro

Sharing is caring!

Tác giả: Liên Bình Định

Người ơi, hỡi người ơi
Hãy nhớ rằng người là bụi tro
Một mai người sẽ trở về
Trở về bụi tro

Bạc tiền đâu mãi cùng ta đi suốt cuộc đời
Rồi ngày mai trắng tay chẳng còn gì
Cũng về với cát bụi

Người ơi, hỡi người ơi
Hãy nhớ rằng người là bụi tro
Một mai người sẽ trở về
Trở về bụi tro

Lợi danh đâu mãi cùng ta trong suốt cuộc đời
Ngày mai sẽ đến thôi, đâu còn gì
Cũng về với cát bụi

Người ơi, hỡi người ơi
Hãy nhớ rằng người là bụi tro
Một mai người sẽ trở về
Trở về bụi tro

Đời người là mấy? Lời chúa chẳng có khi vơi
Tìm về cùng với cha
để mai sau an lạc trên nước trời

Người ơi, hỡi người ơi
Hãy nhớ rằng người là bụi tro
Một mai người sẽ trở về
Trở về bụi tro

Một đời lầm lỗi, từ nay sám hối ăn năn
Trở về cùng với cha
Bao tội tình xin ngài thương thứ tha

Người ơi, hỡi người ơi
Hãy nhớ rằng người là bụi tro
Một mai người sẽ trở về
Trở về bụi tro

Quỳ đây thống hối tội lỗi năm tháng vơi đầy
Nài van xin đoái thương
Lỗi lầm này ơi, ngài chớ chấp tôi…

Người ơi, hỡi người ơi
Hãy nhớ rằng người là bụi tro
Một mai người sẽ trở về
Trở về bụi tro

Bụi Tro của Liên Bình Định;
Ca sĩ  Diệu Hiền & Hoàng Quân trình bày;
Thu âm Quang Đạt studio;
Duy Hân slide show..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *