Luyến Nhớ Thu Xưa

Sharing is caring!

Tác giả: Hòa Nguyễn

 

LUYẾN NHỚ THU XƯA
Nhạc và lời: NGUYỄN ĐÌNH HÒA
Hòa âm: VIÊN ANH TÚ
Trình bày: DIỆU HIỀN
Hình ảnh từ internet
Thực hiện video: Lê Minh Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *