May Mà Có Em

Sharing is caring!

Tác giả: Liên Bình Định

MAY MÀ CÓ EM – NHẠC VÀ LỜI: LIÊN BÌNH ĐỊNH – CA SĨ: DIỆU HIỀN… PHÒNG THU: DUY STUDIO. TRÌNH BÀY: VINCENT NGUYỄN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *