Tranh Của Cô Trần Thị Lai Hồng

Sharing is caring!

Tác giả: Cô Trần Thị Lai Hồng

 

 

 

* Như mọi năm đến mùa Nhà Giáo VN, Hương Xưa lại gởi thư xin bài của quý Thầy Cô Giáo , năm nay rất buồn là cả hai cô Vương Thúy Nga và Cô Trần Thị Lai Hồng đều bị Stroke, cô Lai Hồng Thì gởi cho một bức tranh không có tiêu đề, còn cô Thúy Nga thì mệt mỏi hết ý để viết. Thật buồn, BBT Hương Xưa kính chúc hai Cô được sức khỏe, thân tâm an lạc. HX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *