Vu Lan Buồn

Sharing is caring!

Tác giả: Hạ Quốc Huy

1*
Ngày Mẹ đội gạo qua truông
Chân son lau cắt, mưa nguồn ướt tay

Rừng xin đừng nổi lá bay
Bâu nghiêng áo đọng tà lay lắt bờ

Biến hồn hiển lộng ngác ngơ
Nhập thân lưu ải dật dờ bóng tan

Ôm bị gạo,
đứng bàng hoàng
Núi xanh để lại nửa trăng khuyết chồng

2*
Ngày Mẹ bới gạo đò sông
Chân son lầy lội, mùa đông rừng già

Con tôi giam tận rú xa
Đem thân giúp nước thành ra thân tù

3*
Nay Mẹ về cõi thiên thu
Còn con ngồi khóc nhìn Vu Lan buồn

HẠ QUỐC HUY

Vu Lan Buồn
Thơ: Hạ Quốc Huy
Lòng Mẹ
Nhạc : Y Vân
Tiếng Sáo Nguyễn Đình Nghĩa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *