Lá Bồ-Đề

Sharing is caring!

Thơ: Nguyễn Hoàng Lãng-Du

Trong mưa có giọt cam-lồ,
Trên mây có giải tuệ-thi bay về.
Thuở nào trong cõi u-mê,
Quét trăng thấy lá bồ-đề trước sân.

Nguyễn Hoàng Lãng Du

Lá Bồ-Đề
Thơ: Nguyễn Hoàng Lãng Du
Forever
Nhạc Hòa Tấu
Nguồn: nhaccuatui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *