Ngọn Thơ Cuối Thu

Sharing is caring!

Tác giả: Luân Hoán

Ngọn Thơ Cuối Thu

xế chiều nắng ghé hiên thăm
con se sẻ nhớ chỗ nằm theo vô
thu còn đôi cụm lá khô
tiếc đời chụm mặt thì thào dỗ nhau
đọt buồn rơi chạm vào đâu
bén trong tâm mọc nhánh sầu tịnh yên
ta vừa ngồi chết hồn nhiên
bốn bề trời đất loan truyền tin vui :
cỏ hoa vừa có thêm người
nghe ra được tiếng nói cười hư vô…

Ngọn Thơ Cuối Thu
Thơ: Luân Hoán
Tristess ( Khúc số 3)
Nhạc Chopin ( Hòa Tấu)
Nguồn: nhaccuatui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *