Lục Bát Ba Câu

Sharing is caring!

Tác giả: Bạch Xuân Phẻ

1.
Mênh mông sương trắng ngút ngàn
Nắng mai vừa hé nhẹ nhàng tử sinh
Thời gian vỗ cánh bình minh
2.
Đó đây nữa kiếp rong chơi
Giọt mưa vạt nắng thảnh thơi cõi lòng
Đêm nay sương khói long đong!
3.
Lang thang phố vắng đìu hiu
Người không nhà cửa thiu thiu giấc nồng
Chợt rằng mộ trống nằm trong

THREE SHORT POEMS

1
As the dawn unfolds, the fog is disappearing
As life unfolds, we’re changing…
Life and death is as light as a ray of sunlight
Time flies as the coming and going of sunshine

2
Just like that, half of our lives traveling the world,
Raindrops, the rays of sunshine – the remedy of relaxing our heart
Tonight, have and have is not significant!

3
Wandering the empty alleys in the quiet streets
There are homeless people taking naps at ease
Suddenly, realizing an empty coffin that we’re all will laying inside.

Lục Bát Ba Câu
Thơ: Bạch Xuân Phẻ
The Sound of Silence
Nhạc:  Paul Simon
Trình Tấu: James Last

6 thoughts on “Lục Bát Ba Câu

 1. Minh Nguyên

  Ba bài lục bát ba câu của Bạch Xuân Phẻ sâu lắng và đầy triết luận.
  Chúc BXP luôn được thân tâm thường an lạc.

  Reply
 2. Mộc Miên Thảo

  Phần chuyển ngữ, bài 2, câu thứ 3 thấy sao lạ quá? cả chủ ngữ và động từ.
  “Tonight, have and have is not significant!”

  Chúc viết đều tay.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *