Ngó Vô Tháng Bảy

Tác giả: Phan Ni Tấn

Vịn hạt đậu ngó vô tháng Bảy
Thấy mưa ngâu run rẩy bay về
Đất trời trải miếng thảm thê
Khóc con ô thước ủ ê bắt cầu

Vịn hạt bụi ngó sâu vô núi
Thấy cành cao giủ túi sương mù
Thấy người đầu đội mùa thu
Đợi người năm trước về từ chia ly

Ngậm hạt úa có khi thơm phức
Miếng trần ai sắc tức thị không
Trèo lên trên ngọn phiêu bồng
Bước chân tịnh độ cõi lòng mây bay

Vịn đàn gió thấy cây bông sậy
Vướng thời gian biết mấy hao mòn
Ngồi trên chót vót chon von
Ngó về quê cũ nước non mơ hồ

Ngậm hạt lệ nuốt thư thái xuống
Bóng vàng thu lại muốn rơi đầy
Người xưa mà lạc bàn tay
Thà xin làm ngọn gió bay lên trời.

phan ni tấn

Ngó Vô Tháng Bảy
Thơ: phan ni tấn
Mắt Lệ Cho Người
Nhạc:Từ Công Phụng
Trình Tấu: NS Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published.