Hoa Tuyết Điểm

Sharing is caring!

Tác giả: Louise Glück (Giải Văn chương Nobel 2020)

Bắc Phong chuyển ngữ

bạn biết tôi là gì, đã sống như thế nào?
và từng biết tuyệt vọng;
lúc đó bạn sẽ hiểu mùa đông có nghĩa gì.

tôi không mong sống sót,
bị đất đè lên trên. tôi hết mong dậy nữa,
để cảm thấy thân mình dưới lớp đất ẩm ướt
lại có thể đáp ứng, sau một thời gian dài
vẫn nhớ làm thế nào mình sẽ lại nở ra
trong ánh dương lạnh lẽo
của thời tiết chớm xuân–

lo sợ, tôi có chứ, nhưng rồi giữa các bạn
lại xác tín thốt lên liều lĩnh một niềm vui

trong cơn gió khô khốc buổi vạn vật hồi sinh.

Thơ: Louise Glück
Bắc Phong chuyển ngữ
_____________________________________________________

SNOWDROPS

Do you know what I was, how I lived? You know
what despair is; then
winter should have meaning for you.

I did not expect to survive,
earth suppressing me. I didn’t expect
to waken again, to feel
in damp earth my body
able to respond again, remembering
after so long how to open again
in the cold light
of earliest spring–

afraid, yes, but among you again
crying yes risk joy

in the raw wind of the new world.

Louise Glück

Hoa Tuyết Điểm
Thơ: Louise Glück
Bắc Phong chuyển ngữ
Salut d’Amour
Nhạc: Edward Elgar
Trình tấu: V.A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *