Tác Phẩm Mới

Sharing is caring!

Hương Xưa vừa nhận ba tác phẩm của các tác giả:

  1. Áo Vải Cờ Đào – Tác giả: Lam Hồng

2)

Sóng Trắng – Tác giả: Lê Khánh Luận

3)

Lắng Đọng Thanh Xuân: Tập Thơ Của Nhiều Tác Giả Nữ

Xin Trân Trọng Giới Thiệu Với Quý Độc Giả

BBT HX

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *