Giang Hà Tóc Bay

Sharing is caring!

Tác giả: Hạ Quốc Huy

1*
Sáo kêu
rầu rĩ nỉ non
Hai mê một tỉnh chính hồn ta đây

Hồn ta nương gió về mây
Thân ta đã nhập vào cây bạch đàn

Những đêm trăng muộn về sang
Tiếng khuya xào xạc ngỡ ngàng tiếng thơ

Bạch đàn bên Linh trang nở
Muội sang sông rồi huynh ở với ai

2*
Sáo kêu
nức nở trang đài
Hồ như giòng lệ về phai áo tà

Nhớ người đầy bát lệ sa
Nhớ tôi hiu hắt giang hà tóc bay

HẠ QUỐC HUY
tặng Nguyễn Tất Nhiên

Nhớ người đầy bát lệ sa
Nhớ tôi hiu hắt giang hà tóc bay
* Hạ Quốc Huy

Giang Hà Tóc Bay
Thơ Hạ Quốc Huy
Traumerei
Nhạc Schumann
Trình tấu: JoshuaBell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *