One thought on “Mũi Rồng ( Phù Mỹ)

  1. TT.Hiếu Thảo

    Phù Mỹ quê gốc của TTHT đẹp ác chưa, kỹ vĩ mà nên thơ…? Mới tạo ra con người nơi đó chứ heheh. Gặp Qui Nhơn ám ảnh nữa. Thì không ai chạy kịp, không có đối thủ luôn nha! hahah. Thu Thủy ơi….

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *