THƯA MẸ – Bài Thơ Thứ Ba

Sharing is caring!

Tác giả: Phương Tấn

THƯA MẸ
Bài Thơ Thứ Ba
@ TRỞ LẠI SÀI GÒN NGỒI BÊN MỘ MẸ

…….
TRĂNG GIÀ
VẮT XÁC BÊN HÀNG TRẦM LUÂN

Cội mai chết tự đêm qua
Đất trời rụng bóng làm nhòa thế gian
Biển im, núi sững, sầu mang
Trăng già vắt xác bên hàng trầm luân.
*
CON CƯỜI BÊN MỘ
VUI CÙNG NỖI ĐAU

Mót tàn hơi, níu thời gian
Đất trời chết điếng trần gian mịt mùng
Mông lung, cát bụi mông lung
Con cười bên mộ vui cùng nỗi đau.
*
CÕI XA VẰNG VẶC
MỘT MÀU QUẠNH HIU

Thế gian chụm giữa cơn đau
Vỡ ra thành lệ rụng vào mộ sâu
Khuya đi trăng dọi mối sầu
Cõi xa vằng vặc một màu quạnh hiu.

Phương Tấn (Sài Gòn, tháng 8/2017)

THƯA MẸ
Bài Thơ Thứ Ba
Thơ Phương Tấn
Lòng Mẹ
Nhạc Y Vân
Tiếng Sáo Nguyễn Đình Nghĩa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *