Bên Dòng Sông Trẹm

Sharing is caring!

Tác giả: Phan Ni Tấn

Đứng bên bờ sông con sông Trèm Trẹm
Không như lục bình, bậu đi rồi bậu cũng về.
Nhớ ngày xưa ấy trên sông, nước chảy hai dòng
Qua đưa đò tiễn bậu lìa quê bến quê.

Ở đâu rồi cũng nhớ bến quê
Bậu đi rồi bậu cũng quay về
Qua mượn câu hò hát ru hời trong ca dao
Qua vịn đồng dao ngóng trông bậu sẽ quay về.

Tới bên bờ kinh Tân Bằng, Cán Gáo
Ngồi trên đất giồng qua thương chiều lững lơ về.
Tình yêu sông nước duyên quê
Nói sao cho vừa miếng trầu
gửi bạn tình chung thủy chung.

Đứng trên bờ kinh, con kinh Chèm Chẹt
Nghe trôi miệt mài, buồn câu hò trên kinh dài.
Nhớ ngày con sáo sang sông, nước nổi nước ròng
Biết bao ngày qua ngồi sầu mong nhớ mong.

Ở đâu bậu cũng nhớ tiếng ru
Ở đâu bậu cũng nhớ câu hò
Qua vịn cánh bèo tấp theo bờ bụi lê thê
Qua mượn vầng trăng xuống soi đợi bước ai về.

Gió đưa sầu lên hai bờ kinh Xáng
Đò ơi ơi đò lênh đênh đò cũng xuôi dòng.
Xừ xang xê cống thương
Gói sao cho tròn miếng trầu
gửi bạn tình chung thủy chung.

* Với tiếng hát Hương Lan

* Với tiếng hát Phúc Duy

  • Bản Kí  âm:
  • Bên Dòng Sông Trẹm 

 

2 thoughts on “Bên Dòng Sông Trẹm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *