Tin Buồn

Sharing is caring!

 

 

Hương Xưa vừa được tin nhạc mẫu của thi sĩ, nhạc sĩ  Phan Ni Tấn đã từ trần ở Hải Ngoai. Hương Xưa xin được chia buồn với gia đình Nhạc Sĩ.

Cầu mong hương linh cụ Bà siêu thoát cõi vĩnh hằng .HX

5 thoughts on “Tin Buồn

 1. Quốc Tuyên

  Xin chia buồn cùng nhạc sĩ Phan Ni Tấn
  Cầu mong hương linh Cụ Bà an lạc cõi vĩnh hằng.

  Reply
 2. Thu Thủy

  Xin chia buồn cùng nhạc sĩ Phan Ni Tấn
  Cầu mong hương linh Cụ Bà thanh thản cõi Niết Bàn

  Reply
 3. HNTin

  Xin chia buồn cùng Nhạc sĩ và gia đình.
  Cầu mong hương linh bác sớm được thảnh thơi cõi vĩnh hằng!

  Reply
 4. Minh Nguyên

  Xin chia buồn cùng nhạc sĩ Phan Ni Tấn và tang quyến.
  Nguyện cầu hương linh Bác được an nhiên ở cõi vĩnh hằng.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *