Đã Đời

Sharing is caring!

Tác giả: Phan Ni Tấn

Tôi nằm nghe tôi ru tôi
Tiếng ru như của ai ngồi bên ru
Ru hoài cũng úa chiếc thu
Lời tôi rụng xuống mịt mù tuổi thơ
Tôi ngồi nghe tôi ru mơ
Ngoài hiên trời thả trắng tờ sắc không
Để buồn con sáo sang sông
Tuổi thơ tôi cũng xổ lồng bay xa
Tôi ru tôi mãi cũng già
Thời gian vỗ cánh vù qua nẻo đời
Tôi đi mòn hết chân trời
Tóc râu bệt bạc đã đời tôi chưa

phan ni tấn

Đã Đời
Thơ: Phan Ni Tấn
Forever
Nhạc: Stratovarius
Trình tấu: V.A

One thought on “Đã Đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *