Miền Nhớ

Tác giả: Đặng Nguyễn

Gió Qui Nhơn, chiều nay như lao xao hơn! Gió lắc lay những chiếc lá đầu hạ xác xơ, queo quắt, đang ẩn mình trốn nắng trên cây. Rơi rụng ! Lá cuốn quýt dưới chân tôi. Phố cũ cũng vàng nắng mong chờ !
Tôi loanh quanh trên con đường Gia Long cũ. Bồi hồi trong từng bước chân , lặng nghe gót giày mình gõ vọng về những dấu xưa xa tắp… cũng không rõ mình đang vui hay buồn, chỉ nghe chút chênh chao đang lùa vào góc khuất sâu thẳm một nỗi nhớ không tên. Continue reading