Buồn Chưa Đáp Lời

Tác giả: Ha HuyenChi

Từ trong tuổi ngọc nhìn ra
Thấy trời xanh ngắt, thấy hoa trắng rừng
Thấy lòng như một nhánh sông
Chảy từ thơ dại lạnh lùng chảy xuôi

Từ trong cay đắng ngó lui
Thấy trời không mắt, thấy người không tim
Thấy tình khi nổi lúc chìm
Người như đá cuội, cỏ hèn ven sông

Từ trong phiền muộn ngó lung
Thấy bông mây lãng trôi trong chiều vàng
Hỏi hoa chưa nở đã tàn
Hỏi mây gặp nỗi muộn màng gió đưa

Từ trong mê sảng nghe mưa
Cửa tim ai gõ buồn chưa đáp lời
Thấy như ngàn sợi tơ trời
Trói tâm kiêu bạc trói đời kiêu sa

HaHuyenChi

Buồn Chưa Đáp Lời
Thơ: HaHuyenChi
Serenade
Nhạc: Franz Schubert
Violin: Nguyễn Tạ Thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published.