cánh hạc nơi khung chiều

Tác giả: Phạm Quang Trung

tiếng hạc rơi
bổng trầm mau
khung nâu lá gội phiến mầu thiên như
tụng kinh niệm gõ tâm từ
ô hay thế giới
là hư bụi hồng

em thay áo lụa bên sông
sắc thu từ đó mênh mông tội tình
cánh hoa vàng
hé nụ xinh
chân ai tiếng động
vô hình bên kia

mắt thuyền mê
buổi chia lìa
lau nhanh giọt lệ mộ bia úa vàng
mưa thu lạnh rơi hàng hàng
khói hương chưa thắp
đã tàn u minh

cánh hạc chìm
dấu hiển linh
tỉnh say một giấc phù sinh mất còn
chiều mang buồn tô núi non
ngoài kia hơi thở
mỏi mòn hắt hiu

gió thu úa
lạnh trăm điều
hồn thu chăn phủ bấy nhiêu cho vừa
mở chiếc lá ngó đại thừa
lại nghe đâu đó
tiếng mưa xa nguồn

nâng cánh hạc
đầy vết thương
bỗng nhiên nức nở vô thường vô vi
này tay vẫy thôi về đi
nghìn năm gang tấc
có gì luyến lưu

Phạm Quang Trung

cánh hạc nơi khung chiều
Thơ: Phạm Quang Trung
Träumerei
Nhạc: Robert Schumann
Trình tấu: Joshua Bell

2 thoughts on “cánh hạc nơi khung chiều

  1. Ng Khánh Tiến

    Hay quá, một bài thơ đã đưa ta rời cõi tục, mơ màng theo những huyễn mộng mơ hồ mà đầy linh cảm..!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.