Dalat Riêng

Tác giả: hothesinh

nghe gọi xuống phố giờ rộng lắm
người về xuôi nên trống chỗ ngồi
anh lên nhé, xuân vừa chợp mắt
nồng nàn say sau những bộn bề

ta vốn dại hay về lặng lẽ
chìm thật sâu vào mắt hiền từ
nghe gió lộng qua đồi lộng gió
Dalat riêng. Riêng của từng người!

hothesinh
Dalat Riêng
Thơ hothesinh
Love Story
Nhạc Francis Lai
Trình tấu Violin

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.